المپیک 2010

المپیک 2012 در لندن برگزار خواهد شد.و همه خوب می دانیم المپیک چیست و از همه رشته های ورزشی مسابقه و رقابت دارد.این مطالب 4 مطلب زنجیره ای از مراحل ساخت استخر برای اجرای مسابقات مرتبط با آب است.لندن شروع ساخت این مجموعه را از 2008 آغاز کرده تا کنون که در سال 2010 هستیم.تمامی عکسهای این مطالب زنجیره ای طی مدت 2 سال با زحمت زیاد جمع آوری شده و هم اکنون تا مرحله تکمیل سقف در اختیار شما قرار گرفته است.

اولین مطلب از اولین استارت کار یعنی همان خرید یک قطعه زمین برای شروع ساخت است.که در ادامه مطلب ریز به ریز کار تا مرحله ماقبل اسکلت سازی خواهد بود.

این عکس نشان دهنده زمینی است که خریداری شده و هنوز هیچ اقدامی روی آن انجام نشده و تمامی خانه ها و ساخت های آن سر جای خودش است

المپیک 2010

در این عکس شروع عملیات تخریب و انهدام ساختمان ها را مشاهده می کنید

المپیک 2010

پس از تخریب ساختمان ها و صاف کردن زمین نوبت عملیات پاکسازی زمین از ضایعات ساختمانی خراب شده است

المپیک 2010

المپیک 2010

پس از پاکسازی کامل زمین شاهد نمایی از یک زمین خاکی صاف و آماده ساخت هستیم

المپیک 2010

المپیک 2010

و نوبت به مرحله گودبرداری می رسد

المپیک 2010

در مرحله گود برداری و حفاری اسکلت هایی یافت شد!!!!

المپیک 2010

حال نوبت به بررسی زمین برای مراحل پیشرفته میرسد (سن/آهن/اسکلت/..)

المپیک 2010

و بعد از آن اجرای مراحل ماقبل اسکلت گذاری

المپیک 2010

المپیک 2010

المپیک 2010

المپیک 2010


اطلاعات این مطلب:

نظرات

دیدگاه خود را به ما بگویید.