ورزشهای آبی

در بخش سوم مطلب وارد مراحل ساخت سقف می شویم البته نه ساخت کامل سقف.منظور اسکلت گذاری و کارهای جوش و فرم دهی سقف با آنچه که در نظر گرفته شده است.در این مرحله از کار خوشبختانه تا تکمیل کارهای سقف عکس در اختیار داریم تا به نمایش شما عزیزان بگذاریم یعنی از ابتدای شروع تا انتهای کارهای زیر ساخت سقف.اما متاستفانه از این مرحله به بعد دیگر هیچ عکسی در مورد مراحل کار در دسترس نداریم و باید منتظر باشیم تا عکس های جدید در اختیار ما قرار بگیره و در صورت استقبال شما عزیزان به نمایش شما نیز بگذاریم.

  تنها نکته باقی مانده در ارتباط با این مطلب این است که در این مرحله ساخت (ساخت سقف) گروه شنای خاصی به نام جی بی در اواسط مرحله ساخت سقف به این پروژه نگاهی از نزدیک می اندازند که گفته شده دارای 6 مدال از 2008 هستند

اولین عکس از استارت قرار گیری اسکلت سقف روی اسکلت اصلی

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

و در مراحلی که نیمه سقف در حال تمکیل است

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

و در همین مرحله (اتمام نیمه اول سقف) گروه شنای جی بی که گفته شده از 2008 (6) مدال بردن به این مجموعه نیمه ساخته یک سری می زنند

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

و کم کم کار ساخت سقف تموم میشه

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی

ورزشهای آبی


اطلاعات این مطلب:

نظرات

دیدگاه خود را به ما بگویید.