ماشین برقی

ماشین الکترونیکی غیر معمول! این عنوان خبری تمامی سایت های جهانی برای پخش این خبر بوده و ما هم با همین عنوان خبر را درج کردیم البته مد نظر داشته باشید دلایل این عنوان گذاری به نظر من موارد زیر است:

اول این که طراحی این ماشین بسیار زشت است در نگاه اول شبیه یه یک موتور سیکلت 3 چرخه به نظر می رسد که وجود چرخها خارج از بدنه به هر دلیلی باعث زشتی بیش ار حد این ماشین شده در عکسهای بعد مشاهده خواهید کرد که چگونه سپر ها و گل گیر ها به کار برده شده!!!

نکته قابل توجه این که این ماشین با وامهای زیادی در حال ساخت و تکمیل هست و قطعات اون از دیگر کارخانه ها استفاده شده برای مثال جنرال موتور!و اینطور که ما برداشت کردیم علت اصلی طول کشیدن این پروژه مشکل مالی و خرج های سنگین پروژه است

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی

ماشین برقی


اطلاعات این مطلب:

نظرات

دیدگاه خود را به ما بگویید.