مینی ماشین

این ماشین ها ایده ای برای آینده یا کنون شهرهای پر جمیعت است.علاوه بر حجم بسیار کمی که اشغال می نماید دیگر محدودیتی برای جابجایی های تک نفره ندارد.دوز از انتظار نیست در آینده ای نه چندان دور نسل این گونه ماشین ها را در کوچه و خیابان ها ببینیم

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین

مینی ماشین


اطلاعات این مطلب:

نظرات

دیدگاه خود را به ما بگویید.