سلطنت جهان

Zara Phillips
در خط تاج و تخت بریتانیا به درخواست مادرش هنوز هیچ مقام و سمتی ندارد پرنسس آنه

سلطنت جهان

William of Wales
در خط دوم تاج و تخت بریتانیا

سلطنت جهان

Charlotte Casiraghi
در خط چهارم تاج و تخت موناکو

سلطنت جهان

Hamdan bin Mohammed Al Maktoum
ولیعهد دبی

سلطنت جهان

Princess Madeleine
در خط سوم تاج و تخت سوئد

سلطنت جهان

Andrea Casiraghi
در خط دوم تاج و تخت موناکو

سلطنت جهان

Theodora
شاهزاده یونان و دانمارک سلطنت یونان بطور رسمی ملغی است اما عنوان وی حفط شده

سلطنت جهان

Sirivannavari Nariratana
در خط برای تاج و تخت تایلند

سلطنت جهان

Philippos
شاهزاده یونان و دانمارک سلطنت یونان به طور رسمی ملغی است اما وی عنوان خود را حفظ کرده

سلطنت جهان

Prince Guillaume
شاهزاده گیوم ، ارثی دوک بزرگ لوکزامبورگ ظاهری وارث تاج لوکزامبورگ

سلطنت جهان

Harry of Wales
در خط سوم تاج و تخت بریتانیا

سلطنت جهان

Carl Philip
در خط دوم تاج و تخت سوئد

سلطنت جهان

Iman bint Al Hussein
شاهزاده اردن

سلطنت جهان


اطلاعات این مطلب:

نظرات

دیدگاه خود را به ما بگویید.